web counter
Wat Is Orthomoleculaire Geneeskunde / Therapie?

Wat Is Orthomoleculaire Geneeskunde / Therapie?

Orthomoleculaire geneeskunde is een nieuwe vorm van geneeskunde die, in tegenstelling tot de de reguliere geneeskunde, alleen middelen gebruikt die bekend zijn voor het lichaam.

Een behandeling bestaat uit het toedienen van optimale hoeveelheden voedingsstoffen, zoals vitaminen, mineralen, aminozuren en essentiële vetzuren. Dit kan worden gedaan met een bepaald voedingsadvies, maar ook met supplementen, zoals vitamine C, vitamine D of magnesium tabletten. Orthomoleculaire geneeskunde valt (nu nog) onder de alternatieve geneeswijzen.

Waar komt orthomoleculaire geneeskunde vandaan?

De term ‘orthomoleculair’ werd voor het eerst gebruikt in 1968, door professor en tweevoudig Nobelprijswinner Linus Pauling. Het woord “orthos” komt uit het Grieks en betekent: juist, recht of gezond. Orthomoleculair staat voor: de betreffende moleculen.

Het inzicht, dat voeding een geneeskrachtige werking heeft, was al bij Hippocrates (460-370 v. Chr.) bekend, vanwege zijn uitspraak: “Laat voeding uw medicijn zijn en medicijn uw voeding”.

Overigens is het niet zo dat gezonde voeding(stoffen) het ENIGE middel is om je gezondheid te verbeteren. Het psyche, beweging en ontspanning spelen ook een belangrijke rol en komen daarom ook uitgebreid aan bod bij de orthomoleculaire geneeskunde.

Wat doet de orthomoleculaire geneeskunde?

In de orthomoleculaire geneeskunde kijkt men op cel- en molecuulniveau welke voedingsstoffen een positieve invloed hebben. Met deze kennis kan het lichaam optimaal worden ondersteunt bij chronische ziektes. Ook voor preventie is orthomoleculaire geneeskunde erg doeltreffend.

Omdat er met stoffen wordt gewerkt die bekend zijn voor het lichaam, zijn bijwerkingen of schades aan het lichaam met orthomoleculaire therapie erg zeldzaam.

Een reguliere behandeling kan daarom, in bijna alle gevallen, worden aangevuld met een orthomoleculaire behandeling. Daarom wordt orthomoleculaire geneeskunde ook vaak complementaire geneeskunde genoemd.

Verschillen met de reguliere geneeskunde

De reguliere geneeskunde, zoals beoefend door huisartsen en specialisten, is gebaseerd op een aanvalsstrategie. Deze aanval wordt ingezet met vaak chemische strijdmiddelen (medicijnen), stralen met een hoge energie (bestraling) en het geheel of gedeeltelijk wegsnijden van zieke delen (operatie).

De reguliere geneeskunde en orthomoleculaire geneeskunde worden duidelijk beoefend vanuit twee verschillende zienswijzen. Waar de reguliere geneeskunde een aanvalsstrategie volgt (gevolg behandelen), volgt de orthomoleculaire geneeskunde met het gebruik van stoffen die bekend zijn voor het lichaam een ondersteuningsstrategie (oorzaak behandelen), waarbij het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt aangewakkerd.

Is orthomoleculaire geneeskunde wel wetenschappelijk onderbouwd?

Alles wat tijdens de opleiding orthomoleculaire geneeskunde aan bod komt, is op basis van wetenschappelijk onderzoek. Het is dus allemaal “evidenced-based”, zoals men ook wel eens zegt. Het heeft dus niets met zweverigheid of kwakzalverij te maken.

Dit heeft er toe geleid dat steeds meer inzichten vanuit de orthomoleculaire geneeskunde, doorsijpelen bij de reguliere geneeskunde.

  • Zo is niet al te lang geleden de Vereniging Arts en Voeding opgericht door doktoren die werkzaam zijn in de reguliere geneeskunde. Cardioloog, hoogleraar en auteur Leonard Hofstra is één van de bestuursleden en heeft een methode ontwikkeld voor de preventie en behandeling van hart-en vaatziekten, waarin een gezonde leefstijl een belangrijk onderdeel is.
  • Ook arts en internationaal bekend auteur William Cortvriendt is methodes aan het toepassen waarbij gezonde voeding wordt gebruikt als medicijn. Dit laat hij onder andere zien in het 6-delige televisieprogramma “Hoe word ik 100?”.

Wat heeft orthomoleculaire geneeskunde te maken met gezond afvallen?

Als je met voeding het lichaam weer gezond maakt, zal een prettige bijwerking zijn dat je zult afvallen en op een gezond gewicht komt.

Heb je dat eenmaal bereikt, dan zal terugvallen naar je oude gewicht niet snel meer gebeuren. Je bent dan immers lichamelijk en geestelijk gezonder geworden vanwege:

  • Betere balans van je hormonen
  • Afgenomen trek naar zoetigheid
  • Meer zelfvertrouwen
  • Helderder kunnen nadenken

Dit zijn allemaal redenen die ervoor zorgen dat je niet snel zal terugvallen in je oude leefpatroon!

Dat is ook de reden dat steeds meer artsen, diëtisten, fysiotherapeuten en osteopaten zich laten bijscholen met de opleiding orthomoleculaire geneeskunde.

Wil je meer weten over hoe je jouw gezond kan verbeteren?

Klik dan hier voor de beste gezondheidsprogramma’s van dit moment!